instagram.comhttps://twitter.com/Facebook
Hotline: 0272) 38. 72056 - 0913664483 Mr Hùng TP KH - KD - 0907616157 Mr Thế Anh PP KH - KD
ĐIỀU KHOẢN

Công ty TNHH Nippovina tạo ra Website này nhằm cung cấp sự truy cập thông tin trên mạng. Thông tin chung về công ty, các loại sản phẩm, chi tiết kỹ thuật và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Nếu bạn sử dụng Website này, bạn phải đồng ý với những điều khoản và điều kiện sau đây. Lưu ý rằng những điều khoản và điều kiện sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo.


1.Bản quyền
Ngoại trừ có quy định đặc biệt, Nippovina có quyền sở hữu bản quyền của tất cả tài liệu, hình ảnh, video, chương trình và các nội dung khác (sau đây gọi chung là “Nội Dung”) trên Website.Bạn có thể xem hoặc in nội dung cho việc sử dụng cá nhân, không phải cho mục đích thương mại,quảng cáo và thông tin công cộng. Tất cả các việc sử dụng hoặc hành động khác (bao gồm sao chép, chỉnh sửa, cắt bỏ, truyền tải công cộng trên tất cả các phương tiện như là trang web, báo chí, catalogue, tờ rơi, băng rôn vv.. hoặc các mục đích thương mại nào khác) đều không được phép nếu không có văn bản đồng ý trước của Nippovina .

2.Thương hiệu
Tất cả tên sản phẩm, Logo và tên công ty đều thuộc quyền sở hữu của Nippovina . Bạn phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Nippovina trước khi sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hay logo nào của Nippovina

3.Thông tin trên website
Nippovina  có thể tự ý bổ sung, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa thông tin trên Website, hoặc tạm hoãn hoặc ngừng hiển thị thông tin hoặc tương tự như thế và không cần thông báo trước.Nippovina  không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại gây ra do việc bổ sung, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa thông tin trên Website, hoặc việc tạm hoãn hoặc ngừng hiển thị thông tin hoặc tương tự như thế.Nippovina  không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ website sẽ bị nhiễm virus hay những mã, tập tin, hay chương trình có hại.

4.Đối với người sử dụng
Bạn đồng ý chỉ sử dụng website này cho các mục đích hợp pháp như đã nêu trên mục 1- Bản Quyền. Bạn đồng ý không làm điều gì nguy hại đến bảo mật của Website, không làm cho người khác không truy cập được website hay thay đổi nội dung hoặc cố truy cập vào nội dung nào không dành cho bạn. Bạn đồng ý không sử dụng website theo bất kỳ cách nào mà có thể vi phạm ảnh hưởng đến quyển lợi và hình ảnh của Nippovina

Hotline tư vấn miễn phí: 0272) 38. 72056 - 0913664483 Mr Hùng TP KH - KD - 0907616157 Mr Thế Anh PP KH - KD
Hotline: 0272) 38. 72056 - 0913664483 Mr Hùng TP KH - KD - 0907616157 Mr Thế Anh PP KH - KD
Chỉ đường icon zalo Zalo: SMS: 0272) 38. 72056 - 0913664483 Mr Hùng TP KH - KD - 0907616157 Mr Thế Anh PP KH - KD

CÔNG TY TNHH NIPPOVINA

CÔNG TY TNHH NIPPOVINA

CÔNG TY TNHH NIPPOVINA